A közjóért történő hatékony és sikeres fellépés aligha képzelhető el a civil szervezetek közötti szoros együttműködés és hatékony információcsere híján. A civil társadalom akkor erős, ha a civil szervezetek földrajzi határokon és a szűk értelemben vett tevékenységi területeket átívelő módon dolgoznak együtt közös célok érdekében. Hogy tartósan kiaknázhatóak lehessenek a civil szervezetek együttműködéséből fakadó hosszú távú előnyök, előbb a kölcsönös tanulást, tapasztalatátadást, illetve közös fellépést lehetővé tevő fenntartható hálózatok megteremtése és stabil fenntartása szükséges.    

Reflektálva e kihívásokra, a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe (GMF ECE) programja pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja civil szervezetek olyan hálózatainak támogatása, melyek a kölcsönös tanulást, az ötletek és tapasztalatok átadását, vagy a közös fellépést szolgálják regionális, országos, vagy nemzetközi szinten.   

 

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A támogatásra civil szervezetek regionális, országos vagy nemzetközi hálózatai pályázhatnak rövid- és középtávú (4-12 hónap hosszúságú), tapasztalatmegosztást vagy közös fellépést előmozdító projektekkel. A pályázható támogatás értéke $10,000 - $25,000. A hálózatokat képviselő fő pályázók Magyarországon vagy Lengyelországban bejegyzett civil szervezetek lehetnek. 

Előnyben részesülnek a pályázatok, melyek: 

 • Civil szervezetek közötti tapasztalatátadást és kölcsönös tanulást szolgálják 

 • A nagyvárosi agglomerációkon kívüli civil szervezetek összefogását szolgálják 

 • A civil szervezetek közötti kölcsönös tanulás fenntartható kereteit teremtik meg regionális, országos vagy nemzetközi szinten 

 • Különböző típusú civil szervezetek között, továbbá civil szervezetek és piaci vagy közpolitikai szereplők között teremtenek új kapcsolatokat  

 • Civil szervezetek közötti közös fellépés új formáit teremtik meg regionális, országos vagy nemzetközi szinten 

 

Értékelés 

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik: 

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája 

 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége  

 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása 

 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel 

 • A project eredményeinek fenntarthatósága 

 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása 

 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte 

 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége 

 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata   

 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége 

 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege 

A GMF ECE egyedi esetekben kikéri a pályázatban megnevezett referenciaszemélyek vagy szervezetek pályázóval kapcsolatos véleményét.    

 

Pályázati folyamat 

A pályázati űrlapok beküldésének határideje 2023. június 30.  

A pályázatokat az [email protected] E-mail címre kell beküldeni. 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a GMF Engaging Central Europe programjának szakértői értékelik. A pályázók a pályázati eredményekről 2023. augusztus 31-ig kapnak értesítést. A sikeres pályázókkal a German Marshall Fund of the United States támogatási szerződést köt. 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben 2023. október 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. 

Ha többet szeretne megtudni civil társadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.