Program leírás

Bár populista és autoriter kormányok egyik leggyakoribb célja az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásása, a hazai és nemzetközi bíróságok megkerülhetetlenek az állampolgárokat és sérülékeny csoportokat diszkrimináló törvényekkel, a fékek és ellensúlyok leépítésével, az információszabadság megsértésével, és az autoriter uralmat előkészítő és megvalósító jogalkotással kapcsolatos potenciális jogorvoslat szempontjából. A stratégiai pereskedés kiemelt jelentőséggel bír a jogvédő és antikorrupciós szervezetek eszköztárában az alapvető emberi jogok, átláthatóság és a liberális alkotmányosság jogi eszközökkel történő védelme szempontjából.

Reflektálva e kihívásokra, a German Marshall Fund of the United States (GMF) Engaging Central Europe (ECE) programja pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja jogvédő és antikorrupciós watchdog szervezetek jogi kapacitásainak erősítése és a stratégiai pereskedés fejlesztése Magyarországon.

Pályázó szervezetek, csoportok köre

A támogatásra a jogvédelem és a korrupció elleni küzdelem terén már tapasztalattal bíró, Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázhatnak rövid- és középtávú (4-12 hónap hosszúságú) projektekkel. A pályázható támogatás értéke $10,000 - $25,000

 

Előnyben részesülnek a pályázatok, melyek:

 1. Marginalizált közösségek vagy emberi jogi jogsértések áldozatává vált állampolgárok számára nyújtanak jogsegélyt;
 2. Rendszerszintű, stratégiai jelentőségű ügyekben képviselik emberi jogi jogsértések áldozatait hazai bíróságok és nemzetközi bírói fórumok előtt;
 3. Workshopok, tréningek vagy más képzési formák keretében fejlesztik civil szervezetek jogi készségeit, különös tekintettel a rendelkezésre álló hazai, európai és nemzetközi jogi utakra és jogorvoslati lehetőségekre;
 4. Komplex kommunikációs és érdekképviseleti stratégiákat építenek civil szervezetek létező jogvédő munkája köré;
 5. Az információszabadság jogi eszköztárát szisztematikusan használják a közszféra transzparenciájának biztosítása céljából, továbbá jogsegéllyel és jogi képviselettel segítik az állampolgárokat és civil szervezeteket a közérdekű információkhoz való hozzáférésben.

A GMF Engaging Central Europe programja különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak.

 

Pályázati folyamat

A pályázatokat az [email protected] E-mail címre kell beküldeni.

Pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség. A beérkező pályázatokat egy szakértői panel három körben bírálja el az alábbi ütemterv szerint:

 • Beérkezési határidő: 2024. január 15. / Eredményhirdetés: 2024. február 15.
 • Beérkezési határidő: 2024. március 15. / Eredményhirdetés: 2024. április 15
 • Beérkezési határidő: 2024. június 15. / Eredményhirdetés: 2024. július 15

A pályázati projektek időtervének elkészítése során kérjük vegyék figyelembe a fenti határidőket. A beérkezési határidő elmulasztása esetén a pályázat automatikusan a következő ciklusban kerül elbírálásra. 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező:

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: INT 15 – Stratégiai pereskedés

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben legkorábban 2024. március 15-től kezdődik a január 15-ig benyújtott pályázatok, május 15-től a március 15-ig benyújtott pályázatok, és szeptember 1-től a június 15-ig benyújtott pályázatok esetében. Indokolt esetben eltérés lehetséges.

Egy pályázó szervezet több pályázatot is benyújthat egy elbírálási kör során.

Önrész biztosítása a pályázó szervezetek részéről nem szükségszerű, de pozitív elbírálás alá esik. A pályázati támogatás keretében elszámolt adminisztratív költségek (pl. közüzemi költségek, könyvelés, pénzügyi menedzsment) aránya nem haladhatja meg a támogatás (grant) összegének 7%-át.

A sikeres pályázó szervezetekkel a German Marshal Fund of the United States támogatási szerződést (grant agreement) köt. A GMF fenntartja a jogot a támogatás végső összegének meghatározására a benyújtott pályázatok számának, minőségének, és az értékelési folyamat eredményének a fényében.

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.

 

Értékelés

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:

 • A pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzéseknek való megfelelés, a problémafelvetés és szükségletelemzés minősége és relevanciája a pályázati felhívás fényében. (10)
 • A kitűzött célok és javasolt intézkedések megvalósíthatósága, a tervezett költségvetés költséghatékonysága. (5)
 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége. (3)
 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel, különös tekintettel az esetleges duplikációk elkerülésére. (3)
 • A pályázó szervezet technikai és projektmanagement tapasztalata, kapacitása. (2)
 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi – pozitív vagy negatív – tapasztalatok felhasználása. (2)

Maximum pontszám: 25 pont

További pontok érhetők el, amennyiben:

 • A projektintézkedések végrehajtására vidéken (+2 pont), vagy megyeszékhelyeken (+1 pont) kerül sor.

 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a GMF által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények a beérkezési határidőt követő egy hónapon elteltével kerülnek fel a GMF Engaging Central Europe program CEBRICS honlapjára. Ezzel párhuzamosan a pályázók e-mailben is értesítést kapnak pályázat eredményéről.

A pályázati felhívás angol és magyar nyelvű verziói közti bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű verzió az irányadó.

E pályázat a GMF Engaging Central Europe program keretében futó CEBRICS projektjének keretében kerül kiírásra, mely az Amerikai Egyesült Államok Fejlesztési Ügynökségének (USAID) finanszírozásában valósul meg. A projekt nem feltétlenül tükrözi a USAID hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a GMF ECE vállalja a felelősséget.