Descrierea programului 

Polarizarea politică din ce în ce mai mare a societăților și adâncirea clivajelor regionale și urban-rural au un impact profund asupra culturii democratice. Pentru a promova egalitatea de drepturi și șanse și buna guvernanță pentru cetățeni, indiferent de locul în care locuiesc, Transatlantic Foundation, în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) of German Marshall Fund of the United States, lansează o nouă cerere de propuneri de proiecte.  Obiectivul acestei cereri de proiecte este de a consolida prezența, în zonele periferice și rurale, a organizațiilor societății civile care promovează drepturile omului și a celor anticorupție, încurajând astfel o implicare mai activă a cetățenilor din mediul rural din Bulgaria, Croația, Republic Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia în apărarea propriilor drepturi.      

Criterii de eligibilitate 

Apelul este deschis ONG-urilor înregistrate în Bulgaria, Croația, Republic Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Aceste ONG-uri trebuie să demonstreze respectarea drepturilor și valorilor fundamentale pe care se întemeiază UE și un istoric dovedit în ceea ce privește protecția democrației, a transparenței și a drepturilor omului.  

Persoanele fizice NU sunt eligibile. 

În cadrul acestei cereri de proiecte, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere. 

Bugetul total disponibil pentru apel este de 300.000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor 

Tipuri de activități eligibile:  

 • activități de sensibilizare și de informare; comunicare și informare publică 
 • organizarea platformelor de dialog civic 
 • construirea de coaliții și parteneriate între ONG-uri; coordonarea și cooperarea strategică între organizații ale societății civile și alte părți interesate, inclusiv entitățile din sectorul public sau privat 
 • actiuni de monitorizare a instituțiilor publice  
 • advocacy pentru a influența politicile locale sau regionale și procesele decizionale 
 • proiecte de dezvoltare organizațională care vizeaza extinderea prezenței ONGurilor în zonele periferice și rurale 

 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Pot fi luate în considerare și activități transfrontaliere cu alte state membre ale UE. 

Procesul de aplicare 

Propunerile de proiecte trebuie trimise la [email protected] până pe 15 iulie 2023. 

Vă rugăm să utilizați referința apelului D4.3/D20-CfP-INT8 în subiectul e-mailului. 

Pentru a trimite o propunere de proiect, organizațiile trebuie să completeze formularele de mai jos, în limba engleză sau într-una dintre limbile naționale. 

Vor fi luate în considerare numai propunerile trimise folosind aceste formulare. 

Data anticipată de începere a proiectelor selectate este 1 septembrie 2023

Pentru a afla mai multe despre programul TF de acordare de granturi în sprijinul societății civile și activitatea de asistență pentru democrație, vă rugăm să vizitați https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe sau să ne trimiteți un e-mail la [email protected]

O sesiune de informare pentru solicitanții de granturi a avut loc în data de 8 iunie 2023. Puteți accesa înregistrarea video a sesiunii aici. 

Criteriile de atribuire a proiectelor 

Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set standard de criterii care includ: 

 • Relevanța acțiunii (5 puncte) 

 • Descrierea problemelor, nevoilor, oportunităților și riscurilor (4 puncte) 

 • Fezabilitatea scopurilor, obiectivelor și planului de implementare (4 puncte) 

 • Sinergiile acțiunii propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri publice sau private, axate pe evitarea suprapunerii acestor acțiuni (3 puncte) 

 • Sustenabilitatea actiunii (3 puncte) 

 • Abordări inovatoare și lecții învățate (5 puncte) 

 • Strategie eficientă de sensibilizare/comunicare/advocacy (4 puncte) 

 • Calitatea planului de monitorizare și evaluare, inclusiv colectarea datelor (3 puncte) 

 • Capacitatea, cunoștințele organizatorice și expertiza tehnică a solicitantului (3 puncte) 

 • Angajamentul față de valorile și drepturile fundamentale ale UE (3 puncte) 

 • Relevanța și rentabilitatea costurilor acțiunii (5 puncte) 

Punctajul maxim al unei propuneri reușite este de 42 de puncte. Pragul de eligibilitate este de 25 de puncte. 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate de experți afiliați TF, într-o singură etapă. Informațiile privind rezultatele evaluării vor fi comunicate solicitanților și prezentate pe website-ul PROTEUS în august 2023.   

Această Cerere de propuneri de proiecte a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.  

Program Experts

Program Experts