Descrierea programului 

Societatea civilă este un susținător-cheie și principalul bastion al democrației, al drepturilor fundamentale și al valorilor europene, dar capacitatea și raza sa de acțiune au devenit sever limitate de reducerea spațiului civic în mai multe state membre EU din Europa Centrală. În loc să se bucure de un mediu favorabil, organizațiile societății civile din aceste țări sunt adesea ținta unor atacuri publice de intimidare și hărțuire, iar resursele de care dispun pentru a-și urmări misiunea sunt insuficiente.  

Răspunzând acestor provocări, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) al German Marshall Fund of the United States, lansează o Cerere de propuneri de proiecte dedicată creșterii rezilienței organizațiilor societății civile care dezvoltă programe în domeniul incluziunii, transparenței decizionale, urmăririi de politici pubice etc,  din state UE puternic afectate de reducerea spațiului civic, cum ar fi Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România. 

Criterii de eligibilitate 

Apelul este deschis ONG-urilor înregistrate în Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România.  Aceste ONG-uri trebuie să demonstreze respectarea drepturilor și valorilor fundamentale pe care se întemeiază UE și un istoric dovedit în ceea ce privește protecția democrației, a transparenței și a drepturilor omului.  

Persoanele fizice NU sunt eligibile. 

În cadrul acestei cereri de proiecte, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere. 

Bugetul total disponibil pentru apel este de 450.000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor 

Tipuri de activități eligibile:  

 • proiecte de dezvoltare organizațională care vizează adaptarea eficientă la schimbarile negative determinate de reducerea spațiului civic 

 • cursuri/programe dedicate creșterii competențelor personalului ONGurilor în domeniul securității cibernetice 

 • cursuri/programe care dezvoltă reziliența personalului ONGurilor la intimidare și alte forme de presiune psihologică 

 • campanii de sensibilizare și construirea de coaliții care pot contribui la adaptarea ONG-urilor la un mediu operațional caracterizat prin reducerea spațiului civic 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România. De asemenea, pot fi luate în considerare activitățile transfrontaliere cu alte state membre ale UE.  

Un accent deosebit trebuie acordat promovării și protecției drepturilor și valorilor în temeiul tratatelor UE și a Cartei drepturilor fundamentale, precum și pe o abordare care să includă egalitatea de gen în toate etapele implementării proiectului propus. 

Organizațiile care implică persoane sau grupuri din zone periferice sunt încurajate în mod special să aplice. 

Procesul de aplicare 

Propunerile de proiecte trebuie trimise la [email protected] până pe 15 iulie 2023.  

Vă rugăm să utilizați referința apelului D3.3/D16-CfP-INT6 în subiectul e-mailului. 

Pentru a trimite o propunere de proiect, organizațiile trebuie să completeze formularele de mai jos, în limba engleză sau într-una dintre limbile naționale. 

Vor fi luate în considerare numai propunerile trimise folosind aceste formulare. 

Data anticipată de începere a proiectelor selectate este 1 septembrie 2023. 

Pentru a afla mai multe despre programul TF de acordare de granturi în sprijinul societății civile și activitatea de asistență pentru democrație, vă rugăm să vizitați https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe sau să ne trimiteți un e-mail la [email protected]

O sesiune de informare pentru solicitanții de granturi a avut loc în data de 8 iunie 2023. Puteți accesa înregistrarea video a sesiunii aici. 

Criteriile de atribuire a proiectelor 

Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set standard de criterii care includ: 

 • Relevanța acțiunii (5 puncte) 

 • Descrierea problemelor, nevoilor, oportunităților și riscurilor (4 puncte) 

 • Fezabilitatea scopurilor, obiectivelor și planului de implementare (4 puncte) 

 • Sinergiile acțiunii propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri publice sau private, axate pe evitarea suprapunerii acestor acțiuni (3 puncte) 

 • Sustenabilitatea actiunii (3 puncte) 

 • Abordări inovatoare și lecții învățate (5 puncte) 

 • Strategie eficientă de sensibilizare/comunicare/advocacy (4 puncte) 

 • Calitatea planului de monitorizare și evaluare, inclusiv colectarea datelor (3 puncte) 

 • Capacitatea, cunoștințele organizatorice și expertiza tehnică a solicitantului (3 puncte) 

 • Angajamentul față de valorile și drepturile fundamentale ale UE (3 puncte) 

 • Relevanța și rentabilitatea costurilor acțiunii (5 puncte) 

Punctajul maxim al unei propuneri reușite este de 42 de puncte. Pragul de eligibilitate este de 25 de puncte. 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate de experți afiliați TF, într-o singură etapă. Informațiile privind rezultatele evaluării vor fi comunicate solicitanților și prezentate pe website-ul PROTEUS în august 2023.   

Această Cerere de propuneri de proiecte a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.  

Program Experts

Program Experts