Descrierea programului 

În Europa Centrală, încrederea publicului în propriile guverne scade, și se accentuează dezinteresul cetățenilor pentru procesele democratice. Lipsa de transparență, a unei guvernări deschise, și lipsa de responsabilitate a funcționarilor publici duc la niveluri scăzute de implicare civică a cetățenilor. 

Societatea civilă și infrastructurile de sprijin pe care le creează sunt cruciale pentru a contracara tendințele negative de participare scăzută a publicului și apatie politică, pentru a încuraja angajamentul civic, și pentru a asigura exercitarea egală a drepturilor fundamentale și a valorilor UE în societate.  

Pentru a răspunde acestor provocări, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) of German Marshall Fund of the United States lansează o cerere de propuneri de proiecte. Obiectivul acestei oportunități de finanțare este să sprijine organizațiile societății civile (ONGuri) din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia în eforturile lor de îmbunătățire a participării cetățenilor la procesele de deliberare publică și de luare a deciziilor (în formate online și offline).  

Eligibilitate 

Apelul este deschis ONG-urilor înregistrate în Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Aceste ONG-uri trebuie să demonstreze respectarea drepturilor și valorilor fundamentale pe care se întemeiază UE și un istoric dovedit în promovarea participării civice în respectivele state membre ale UE. 

Persoanele fizice NU sunt eligibile. 

În cadrul acestui apel, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere

Bugetul total disponibil pentru apel este de 300.000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor 

Tipuri de activități eligible 

 • organizarea de procese participative inclusive online și offline, serii de evenimente și alte formate participative care își propun să răspundă intereselor comune ale cetățenilor sau problemor identificate în comunități  
 • organizarea de platforme civice și dialoguri civice, campanii de conștientizare, sensibilizare, comunicare și informare publică prin intermediul rețelelor sociale 
 • construirea de coaliții și parteneriate între ONGuri, coordonare și cooperare strategică între ONGuri și alte părți interesate, inclusiv entități din sectorul public sau privat 
 • alte forme online/offline de sprijinire a angajamentului civic la nivel local, regional sau național în deliberarea publică, luarea deciziilor politice și implementarea sau monitorizarea proceselor de politici publice. 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Pot fi luate în considerare și activități transfrontaliere cu alte state membre ale UE. 

Un accent deosebit trebuie acordat promovării și protecției drepturilor și valorilor în temeiul tratatelor UE și a Cartei drepturilor fundamentale, precum și pe o abordare care să includă egalitatea de gen în toate etapele implementării proiectului propus. 

Organizațiile care implică persoane sau grupuri din zone periferice sunt încurajate în mod special să aplice. 

Procesul de aplicare 

Propunerile de proiecte trebuie trimise la [email protected] până pe 15 iulie 2023

Vă rugăm să utilizați referința apelului D2.6/D6-CfP-INT1 în subiectul e-mailului. 

Pentru a trimite o propunere de proiect, organizațiile trebuie să completeze formularele de mai jos, în limba engleză sau într-una dintre limbile naționale. 

Vor fi luate în considerare numai propunerile trimise folosind aceste formulare. 

Data anticipată de începere a proiectelor selectate este 1 septembrie 2023. 

Pentru a afla mai multe despre programul TF de acordare de granturi în sprijinul societății civile și activitatea de asistență pentru democrație, vă rugăm să vizitați https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe sau să ne trimiteți un e-mail la [email protected]

O sesiune de informare pentru solicitanții de granturi a avut loc în data de 8 iunie 2023. Puteți accesa înregistrarea video a sesiunii aici.

Criterii de atribuire  

Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set standard de criterii care includ: 

 • Relevanța acțiunii (5 puncte) 

 • Descrierea problemelor, nevoilor, oportunităților și riscurilor (4 puncte) 

 • Fezabilitatea scopurilor, obiectivelor și planului de implementare (4 puncte) 

 • Sinergiile acțiunii propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri publice sau private, axate pe evitarea suprapunerii acestor acțiuni (3 puncte) 

 • Sustenabilitatea actiunii (3 puncte) 

 • Abordări inovatoare și lecții învățate (5 puncte) 

 • Strategie eficientă de sensibilizare/comunicare/advocacy (4 puncte) 

 • Calitatea planului de monitorizare și evaluare, inclusiv colectarea datelor (3 puncte) 

 • Capacitatea, cunoștințele organizatorice și expertiza tehnică a solicitantului (3 puncte) 

 • Angajamentul față de valorile și drepturile fundamentale ale UE (3 puncte) 

 • Relevanța și rentabilitatea costurilor acțiunii (5 puncte) 

Punctajul maxim al unei propuneri reușite este de 42 de puncte. Pragul de eligibilitate este de 25 de puncte. 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate de experți afiliați TF, într-o singură etapă. Informațiile privind rezultatele evaluării vor fi comunicate solicitanților și prezentate pe website-ul PROTEUS în august 2023.   

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.  

Program Experts

Program Experts