Opis programa  

Unatoč pokušajima populista i neliberalnih vođa da potkopaju neovisnost pravosuđa, domaći i međunarodni sudovi često predstavljaju najučinkovitije sredstvo za osporavanje diskriminirajućih zakona, osporavanje ukidanja kontrole i ravnoteže, provođenje prava na pristup informacija i pružanje otpora autoritarnom pravnom inženjeringu. Strateško parničenje ključno je pravno sredstvo u skupu alata za praćenje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda i borbe protiv korupcije koje teži zaštiti temeljnih prava, transparentnosti i liberalne ustavnosti.  

Iz tog razloga, The Transatlantic Foundation (TF), u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) organizacije The German Marshall Fund of the United States, objavljuje namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Ova mogućnost financiranja ima za cilj osnažiti kapacitete za praćenje strateških parnica organizacija civilnog društva (OCD) u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj. 

 

Prihvatljivi prijavitelji  

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva, osnovane u jednoj od sljedećih zemalja:  Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka. Organizacije civilnog društva koje se prijavljuju moraju dokazati usklađenost s temeljnim pravima i vrijednostima sadržanim u konstitutivnim aktima Europske unije (EU) te imati dokazano iskustvo u području ljudskih prava ili transparentnosti.  

Fizičke osobe te profitni subjekti NISU prihvatljivi prijavitelji. 

U okviru ovog Poziva, TF će podržati kratkoročne i srednjoročne projekte u trajanju od 6 do 12 mjeseci, u rasponu od 10.000 do 30.000 eura (EUR) za projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje te od 10.000 do 40.000 eura (EUR) za prekogranične projekte. 

Sufinanciranje projekata u obliku vlastitog doprinosa ili sufinanciranje iz drugih izvora (izvan EU) je dopušteno, ali nije obveza prijavitelja. Administrativni troškovi (npr. režije, računovodstvo, financijsko upravljanje) prihvatljivi su iznos do 7% ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.  

Na raspolaganju je proračunu u vrijednosti od 400.000 eura (EUR). TF zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim projektnim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja.  

 

Prihvatljive aktivnosti:  

 • Pružanje pravne pomoći u pogledu kršenja ljudskih prava osobama koje pripadaju marginaliziranim skupinama. 
 • Ojačati sposobnosti strateškog parničenja organizacija od sistemske važnosti, koje zastupaju stranke odnosno osobe kojima su uskraćena ili kršena ljudska prava. 
 • Ojačati sposobnosti strateškog parničenja organizacija koje strateški primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama svrhu osiguranja transparentnosti i pomoći građanima i organizacijama civilnog društva u podnošenju zahtjeva za slobodom informacija i žalbama na odbijenice. 
 • Održavanje radionica, seminara ili obuke za poboljšanje pravne stručnosti organizacija civilnog društva, s posebnim naglaskom na dostupne domaće, međunarodne i europske pravne događaje. 
 • Izgradnja složenih strategija komunikacije i zagovaranja praćenja postojećih strateških parnica.  

 

Važna napomena o izberivosti: 

Prihvatljive aktivnosti strateškog parničenja su ograničene na jačanje kapaciteta,  aktivnosti podizanja svijesti, obuku, međusobno učenje i razmjenu dobre prakse te analitičke aktivnosti. 

Sudski postupci i izravne parnične aktivnosti ne ispunjavaju uvjete za potporu u okviru ove akcije. 

 

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u jednoj ili više ciljanih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, i Slovačkoj. Moguće su i prekogranične aktivnosti s drugim državama članicama EU-a. 

Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta. 

Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima. 

 

Proces prijave 

Projektni prijedlozi moraju biti poslani na e-mail adresu [email protected] do 1. rujna 2024. do 24:00 sata (ponoć) po srednjoeuropskom vremenu.  

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva D3.4/D18-CfP-INT7. 

Po primitku Vaše prijave zaprimit ćete potvrdni e-mail. 

Za podnošenje projektnih prijedloga organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika.  

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca.  

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom 1. siječnja 2025. godine. i završiti najkasnije 31. prosinca 2025. godine. 

Ne postoji ograničenje broja podnesenih prijava i poziva na kojima sudjeluje jedna organizacija.  

Kako biste saznali više o ECE-ovom aktualnom programu dodjele bespovratnih sredstava, podršci civilnom društvu i radu na jačanju demokracije, molimo posjetite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese [email protected]. 

Informativna radionica za prijavitelje održat će se 15. srpnja 2024. u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ovdje se možete registrirati za događaj.  

 

Kriteriji dodjele 

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu, uključujući: 

 • Dokazana usklađenost s ciljevima poziva, kvalitetom opisa problema, procjenom potreba i relevantnošću u odnosu na te ciljeve. (10 bodova) 
 • Izvedivost ciljeva, predložene akcije i isplativost proračuna. (5 bodova) 
 • Obvezatnost usklađenosti aktivnosti s vrijednostima EU i temeljnim pravima. (3 boda)  
 • Sinergiju predloženih aktivnosti s drugim javno ili privatno financiranim aktivnostima koje prijavitelj u trenutku prijave provodi s ciljem izbjegavanja njihovog dupliciranja. (3 boda) 
 • Sposobnost, organizacijsko znanje i tehnička stručnost podnositelja zahtjeva. (2 boda) 
 • Kreativni pristupi i sposobnost da se aktivnosti temelje na uvidima stečenim iz prošlih iskustava, uspjeha i neuspjeha (2 boda) 

Sveukupno: 25 bodova 

Dodatni bodovi bit će dodijeljeni na temelju: 

 • Projektne aktivnosti odvijaju se u ruralnim područjima (+2), ili u gradovima i regionalnim prijestolnicama (+1).  

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 28 bodova. Prag prihvatljivosti iznosi 15 bodova 

Prijave će ocijeniti i odabrati stručnjaci TF-ovi izabrani stručnjaci u okviru jednostupanjskog poziva. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na ovoj web stranici u studenom 2024. godine. 

U slučaju nedosljednosti ili nepodudarnosti između engleske verzije i verzije na bilo kojem drugom jeziku, verzija na engleskom jeziku ima prednost. 

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu europskog CERV programa PROTEUS od strane Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation-a i ne odražava nužno stavove Europske unije. 

    

Objavljeno 28. lipnja 2024. godine 

Program Experts

Program Experts