Opis programa   

Sve veća politička polarizacija društava te produbljivanje urbano-ruralnih i regionalnih podjela imaju dubok utjecaj na demokratsku politiku. Transatlantic Foundation (TF) u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) German Marshall Fonda iz Sjedinjenih Američkih Država objavljuje namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga za poticanje ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti te dobrog upravljanja za građane bez obzira na područje življenja unutar zemlje. Cilj poziva je ojačati ulogu organizacija civilnog društva za praćenje poštivanja ljudskih prava i antikorupcije u perifernim i ruralnim područjima te poboljšati zagovaranje ljudskih prava i transparentnosti u periferijama uz snažan angažman građana u ruralnim područjima u ostvarivanju svojih glasova i prava, u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. 

Prihvatljivi prijavitelji  

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva, osnovane u jednoj od zemalja projekta (Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija). Organizacija mora dokazati usklađenost s temeljnim pravima i vrijednostima sadržanim u konstitutivnim aktima Europske unije (EU) te imati dokazano iskustvo u zaštiti demokracije, transparentnosti i ljudskih prava. 

Fizičke osobe NISU prihvatljivi prijavitelji.  

U okviru ovog Poziva, Transatlantic Foundation će podržati kratkoročne i srednjoročne projekte u trajanju od 6 do 24 mjeseca, u rasponu od 10.000 do 25.000 eura (EUR) za projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje te od 10.000 do 40.000 eura (EUR) za prekogranične projekte

Na raspolaganju je proračunu u vrijednosti od 300.000 eura (EUR). Transatlantic Foundation zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim projektnim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja.  

Prihvatljive aktivnosti:  

 • aktivnosti podizanja svijesti i pružanja aktivnosti u područjima u kojima one ne postoje, komunikacije i informiranja javnosti; 

 • organizacija građanskih tribina i građanskih dijaloga; 

 • izgradnja koalicija i partnerstva među organizacijama civilnog društva (OCD); koordinacija i strateška suradnja između OCD-a i drugih dionika, te subjekata javnog ili privatnog sektora; 

 • nadziranje i praćenje (watchdog) aktivnosti; 

 • zagovaranje za utjecaj na lokalnu ili regionalnu politiku i procese donošenja odluka;  

 • projekti organizacijskog i operativnog razvoja, koji imaju za cilj proširiti prisutnost i aktivnosti uspostavljenih organizacija civilnog društva za nadziranje i praćenje (watchdog) na periferna i ruralna područja.  

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u jednoj ili više ciljanih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Moguće su i prekogranične aktivnosti s drugim državama članicama EU-a.  

Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta. 

Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima. 

Proces prijave  

Projektni prijedlozi moraju biti poslani na e-mail adresu [email protected] do 15. srpnja 2023. godine

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva  D4.3/D20-CfP-INT8. 

Za podnošenje projektnih prijedloga organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika.  

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca.  

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom 1. rujna 2023. godine. 

Kako biste saznali više o ECE-ovom aktualnom programu dodjele bespovratnih sredstava, podršci civilnom društvu i demokratizaciji, molimo posjetite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese [email protected]

Informativna radionica za prijavitelje održana je 8. lipnja 2023. Video snimci radionice možete pristupiti ovdje.

Kriteriji dodjele  

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu, uključujući: 

 • Relevantnost aktivnosti (5 bodova) 

 • Kvalitetu procjene problema, potreba, mogućnosti i rizika (4 boda) 

 • Izvedivost ciljeva i svrhe unutar vremenskog okvira (4 boda) 

 • Sinergiju predloženih aktivnosti s drugim javno ili privatno financiranim aktivnostima koje prijavitelj u trenutku prijave provodi s ciljem izbjegavanja njihovog dupliciranja (3 boda) 

 • Održivost (3 boda) 

 • Inovativnost pristupa i usvojene lekcije (5 bodova) 

 • Učinkovitu strategiju dosega odnosno pružanja usluga u područjima gdje one ne postoje/komunikacije/zagovaranja (4 boda) 

 • Kvalitetu plana praćenja i evaluacije, uključujući prikupljanje podataka (3 boda) 

 • Organizacijske kapacitete: ljudski kapaciteti, znanje o upravljanju organizacijskim procesima, tehnička stručnost prijavitelja (3 boda) 

 • Predanost aktivnosti vrijednostima EU i temeljnim pravima (3 boda) 

 • Relevantnost i isplativost troškova aktivnosti (5 bodova) 

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 42 boda. Prag prihvatljivosti iznosi 25 bodova.  

Prijave će ocijeniti i odabrati stručnjaci povezani s TF-om u okviru poziva u jednoj fazi. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na web stranici PROTEUS-a u kolovozu 2023.  

Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS od Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.   

Program Experts

Program Experts