Opis programa  

Povjerenje javnosti u vladu opada diljem srednje i istočne Europe, dok se građani povlače i gube interes za demokratske procese. Nedovoljna transparentnost, nedostatak otvorene vladavine i niska odgovornost javnih službenika rezultiraju slabijim građanskim angažmanom.  

Nasuprot tome, civilno društvo stvara poticajni sustav i usluge, koje su ključne za suzbijanje negativnih trendova sudjelovanja javnosti i političke apatije, potiče građanski angažman te ostvarenje temeljnih prava i europskih vrijednosti u društvu kao cjelini.  

Iz tog razloga, The Transatlantic Foundation (TF), u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) The German Marshall Fund iz Sjedinjenih Američkih Država, objavljuje namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Ova mogućnost financiranja ima za cilj podržati organizacije civilnog društva (OCD) s ciljem poboljšanja mrežnog i izvanmrežnog oblika sudjelovanja građana u javnom savjetovanju i procesima donošenja odluka u Hrvatskoj, Češkoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. 

Prihvatljivi prijavitelji  

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva, osnovane u jednoj od zemalja projekta (Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija). Organizacija mora dokazati usklađenost s temeljnim pravima i vrijednostima sadržanim u konstitutivnim aktima Europske unije (EU) te imati dokazano iskustvo u poticanju građanskog sudjelovanja u dotičnim državama EU.   

Fizičke osobe NISU prihvatljivi prijavitelji. 

U okviru ovog Poziva, Transatlantic Foundation će podržati kratkoročne i srednjoročne projekte u trajanju od 6 do 24 mjeseca, u rasponu od 10.000 do 25.000 eura (EUR) za projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje te od 10.000 do 40.000 eura (EUR) za prekogranične projekte

Na raspolaganju je proračunu u vrijednosti od 300.000 eura (EUR). Transatlantic Foundation zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim projektnim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja.  

Prihvatljive aktivnosti:  

 • organizacija uključivih mrežnih i izvanmrežnih procesa sudjelovanja, okvira, serija događaja i drugih oblika sudjelovanja; 

 • organizacija uključivih mrežnih i izvanmrežnih oblika dijaloga usmjerenih na rješavanje problema, stvaranju dijaloga u zajednici ili drugih visoko participativnih procesa u kojima različiti akteri razmjenjuju i integriraju znanstvena i druga znanja; 

 • organizacija građanskih tribina i dijaloga, podizanje svijesti, pružanje usluga u područjima gdje one ne postoje, komunikacija i kampanje informiranja javnosti putem društvenih medija; 

 • izgradnja koalicija i partnerstva među organizacijama civilnog društva, koordinacija i strateška suradnja između organizacija civilnog društva i drugih dionika, te subjekata javnog ili privatnog sektora; 

 • drugi mrežni i izvanmrežni oblici podrške građanskom angažmanu na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u javnom savjetovanju, političkom odlučivanju te provedbi ili praćenju političkih procesa. 

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u jednoj ili više ciljanih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Moguće su i prekogranične aktivnosti s drugim državama članicama EU-a.  

Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta. 

Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima. 

Proces prijave 

Projektni prijedlozi moraju biti poslani na e-mail adresu [email protected] do 15. srpnja 2023. godine. 

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva D2.6/D6-CfP-INT1. 

Za podnošenje projektnih prijedloga organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika.  

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca.  

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom 1. rujna 2023. godine. 

Kako biste saznali više o ECE-ovom aktualnom programu dodjele bespovratnih sredstava, podršci civilnom društvu i demokratizaciji, molimo posjetite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese [email protected]

Informativna radionica za prijavitelje održana je 8. lipnja 2023. Video snimci radionice možete pristupiti ovdje. 

Kriteriji dodjele 

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu, uključujući: 

 • Relevantnost aktivnosti (5 bodova) 

 • Kvalitetu procjene problema, potreba, mogućnosti i rizika (4 boda) 

 • Izvedivost ciljeva i svrhe unutar vremenskog okvira (4 boda) 

 • Sinergiju predloženih aktivnosti s drugim javno ili privatno financiranim aktivnostima koje prijavitelj u trenutku prijave provodi s ciljem izbjegavanja njihovog dupliciranja (3 boda) 

 • Održivost (3 boda) 

 • Inovativnost pristupa i usvojene lekcije (5 bodova) 

 • Učinkovitu strategiju dosega odnosno pružanja usluga u područjima gdje one ne postoje/komunikacije/zagovaranja (4 boda) 

 • Kvalitetu plana praćenja i evaluacije, uključujući prikupljanje podataka (3 boda) 

 • Organizacijske kapacitete: ljudski kapaciteti, znanje o upravljanju organizacijskim procesima, tehnička stručnost prijavitelja (3 boda) 

 • Predanost aktivnosti vrijednostima EU i temeljnim pravima (3 boda) 

 • Relevantnost i isplativost troškova aktivnosti (5 bodova) 

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 42 boda. Prag prihvatljivosti iznosi 25 bodova.  

Prijave će ocijeniti i odabrati stručnjaci povezani s TF-om u okviru poziva u jednoj fazi. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na web stranici PROTEUS-a u kolovozu 2023. 

Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS od Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.  

 

Program Experts

Program Experts