A civil szervezetek a demokrácia, az alapvető emberi jogok és az Európai Unió alapértékeinek fő szószólói és egyik legfontosabb védelmezői. Ugyanakkor a civil társadalom számára rendelkezésre álló tér fokozatos szűkülése az Európai Unió számos tagállamában, és így Közép Európában is, súlyosan korlátozza a civil szervezetek fenti célokra rendelkezésre álló kapacitásait. Támogató környezet helyett a civil szervezetek számos országban a nyilvánosság előtt zajló politikai indíttatású megfélemlítő és lejárató kampányokkal, valamint jogi támadásokkal szembesülnek, és súlyos kihívást jelent számukra az elérhető források szűkössége is.    

Reflektálva e kihívásokra, a Transatlantic Foundation (TF), együttműködve a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe (GMF ECE) programjával pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja emberi jogi és anti-korrupciós watchdog szervezetek, valamint sérülékeny csoportok társadalmi integrációjával foglalkozó civil szervezetek kapacitásfejlesztési és adaptációs projektjeinek támogatása, melyek a „szűkülő terek” (shrinking spaces) jelenség által alapvetően sújtott országokban – mint Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Magyarország és Románia – működnek.    

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A pályázatra Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában bejegyzett non-profit civil szervezetek pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek az alapvető emberi jogokkal és az Európai Unió alapértékeivel összhangban kell működniük és tapasztalattal kell rendelkezniük az állampolgári és közösségi részvétel előmozdítása területén.  

Természetes személyek számára a pályázati források nem elérhetőek. 

E pályázat keretében a Transatlantic Foundation rövid- és középtávú (6-24 hónap hosszúságú) projekteket támogat. A pályázható összeg 10 ezer – 25 ezer Euro az egy országon belül megvalósuló, illetve 10 ezer – 40 ezer Euro a több országra kiterjedő, partnerségben megvalósított projektek esetén

A rendelkezésre álló pályázati keret 450 ezer Euro. A benyújtott pályázatok értékelésének függvényében a Transatlantic Foundation fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretet ne merítse ki és a fennmaradó forrásokat más pályázatok keretében hasznosítsa.     

Támogatott tevékenységek listája:  

 • szervezetfejlesztési és kapacitásbővítési projektek, melyek a „szűkölő terek” jelensége által a működési környezetben kiváltott negatív változásokra reagálnak és a pályázó szervezet hatékony adaptációját szolgálják az új kihívásokhoz 

 • pályázó szervezetek információtechnológiai és kiberbiztonságának erősítése tréningeken és fejlesztéseken keresztül 

 • a pszichológiai és emocionális ellenállóképesség fejlesztése a nyilvános megfélemlítéssel, lejárató-kampányokkal és a pszichológiai nyomásgyakorlás egyéb formáival szemben a pályázó szervezetek munkatársai, tagjai és aktivistái részére 

 • figyelemfelhívó kampányok és koalícióépítés, melyek segíthetik a civil szervezetek adaptációját a „szűkülő terek” jellemezte új működési környezethez 

A projektek fő tevékenységeinek végrehajtására az alábbi országok közül egyben vagy többen kell sort keríteni: Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Magyarország és Románia. Egyéb országokban végrehajtott kiegészítő programtevékenység nem kizáró ok.  

A projektek végrehajtása során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió Szerződéseiben, valamint az EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapvető emberi jogokra, továbbá az EU alapértékeinek és a nemek közötti egyenlőség alapelvének védelmére és népszerűsítésére. 

A Transatlantic Foundation különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak. 

Pályázati Folyamat 

A pályázatokat az [email protected] e-mail címen kell benyújtani 2023. július 15-ig

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: D3.3/D16-CfP-INT6 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben 2023. szeptember 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. 

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen. 

A pályázat iránt érdeklődők egy online információs rendezvényen vehették részt 2023. június 8-án. A rendezvényről készült felvétel az alábbi link alatt érhető el.

Értékelés 

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik: 

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája (5 pont) 

 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége (4 pont) 

 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása (4 pont) 

 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel (3 pont) 

 • A projekt eredményeinek fenntarthatósága (3 pont) 

 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása (5 pont) 

 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte (4 pont) 

 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége (3 pont) 

 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata (3 pont)   

 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége (3 pont) 

 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege (5 pont) 

Sikeres pályázatok által elérhető maximális pontszám 42 pont. A projektek támogathatóságának alsó ponthatára 25 pont. 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a Transatlantic Foundation által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények 2023. augusztus 31-ig feltöltésre kerülnek a Transatlantic Foundation PROTEUS CERV projektjének honlapjára. A sikeres pályázókat a TF e-mailben közvetlenül is értesíti.  

E pályázat a Transatlantic Foundation PROTEUS (Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe) projektjének keretében kerül kiírásra. A PROTEUS az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) tagállamokat támogató programjának részeként valósul meg az Európai Bizottság társfinanszírozásában. A projekt nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a Transatlantic Foundation vállalja a felelősséget. 

 

Program Experts

Program Experts