Bár populista és autoriter kormányok egyik leggyakoribb célja az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásása, a hazai és nemzetközi bíróságok megkerülhetetlenek az állampolgárokat és sérülékeny csoportokat diszkrimináló törvényekkel, a fékek és ellensúlyok leépítésével, az információszabadság megsértésével, és az autoriter uralmat előkészítő és megvalósító jogalkotással kapcsolatos potenciális jogorvoslat szempontjából. A stratégiai pereskedés kiemelt jelentőséggel bír a jogvédő és antikorrupciós szervezetek eszköztárában az alapvető emberi jogok, átláthatóság és a liberális alkotmányosság jogi eszközökkel történő védelme szempontjából. 

Reflektálva e kihívásokra, a Transatlantic Foundation (TF), együttműködve a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe programjával, pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja jogvédő és antikorrupciós szervezetek jogi kapacitásainak erősítése és a stratégiai pereskedés fejlesztése Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. 

 

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A pályázatra Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában bejegyzett non-profit civil szervezetek pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek az alapvető emberi jogokkal és az Európai Unió alapértékeivel összhangban kell működniük és tapasztalattal kell rendelkezniük a jogvédelem vagy a korrupció elleni küzdelem terén.   

Természetes személyek számára a pályázati források nem elérhetőek. 

E pályázat keretében a Transatlantic Foundation rövid- és középtávú (6-12 hónap hosszúságú) projekteket támogat. A pályázható összeg 10 ezer – 30 ezer Euro az egy országon belül megvalósuló, illetve 10 ezer – 40 ezer Euro a több országra kiterjedő, partnerségben megvalósított projektek esetén. 

A pályázathoz önrész biztosítása nem kötelező, de bátorítjuk a projektek társfinanszírozását. Európai Uniós források társfinanszírozás céljára nem használhatóak fel, projektek kettős uniós finanszírozása kizáró ok. Adminisztratív költségek (pl. közüzemi költségek, irodai eszközvásárlás, könyvelés és könyvvizsgálat, pénzügyi menedzsment) a támogatás összegének maximum 7%-át tehetik ki.   

A rendelkezésre álló pályázati keret 400 ezer Euro. A benyújtott pályázatok értékelésének függvényében a Transatlantic Foundation fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretet ne merítse ki és a fennmaradó forrásokat más pályázatok keretében hasznosítsa.     

 

Támogatott tevékenységek listája:  

 • Jogsegély nyújtása marginalizált közösségek vagy emberi jogi jogsértések áldozatává vált állampolgárok számára; 
 • Stratégiai pereskedési képességek fejlesztése olyan emberi jogi szervezetek esetében, melyek rendszerszintű, stratégiai jelentőségű ügyekben képviselik jogsértések áldozatait hazai bíróságok és nemzetközi bírói fórumok előtt;  
 • Stratégiai pereskedési képességek fejlesztése olyan antikorrupciós szervezetek esetében, melyek az információszabadság jogi eszköztárát szisztematikusan használják a közszféra transzparenciájának biztosítása céljából, továbbá jogsegéllyel és jogi képviselettel segítik az állampolgárokat és civil szervezeteket a közérdekű információkhoz való hozzáférésben; 
 • Civil szervezetek jogi készségeinek fejlesztése workshopok, tréningek vagy más képzési formák keretében, különös tekintettel a rendelkezésre álló hazai, európai és nemzetközi jogi utakra és jogorvoslati lehetőségekre;  
 • Komplex kommunikációs és érdekképviseleti stratégiák építése civil szervezetek létező jogvédő munkája köré. 

 

Támogathatósági kritériummal kapcsolatos megjegyzés: 

A stratégiai pereskedéssel kapcsolatos tevékenységek támogathatósága a kapacitásépítésre, tudatosságnövelő tevékenységekre, képzésre, kölcsönös tanulásra és a bevált gyakorlatok cseréjére, valamint elemző tevékenységekre korlátozódik. 

A bírósági eljárások és a közvetlen peres tevékenységek ügyvédi, szakértői és eljárási költségei nem támogathatók ezen intézkedés keretében.   

 

A projektek fő tevékenységeinek végrehajtására az alábbi országok közül egyben vagy többen kell sort keríteni: Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia. Egyéb EU-tagállamokban végrehajtott kiegészítő programtevékenység nem kizáró ok.  

A projektek végrehajtása során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió Szerződéseiben, valamint az EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapvető emberi jogokra, továbbá az EU alapértékeinek és a nemek közötti egyenlőség alapelvének védelmére és népszerűsítésére. 

A Transatlantic Foundation különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak. 

 

Pályázati Folyamat 

A pályázatokat az [email protected] e-mail címen kell benyújtani 2024. szeptember 1-én éjfélig. 

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: D3.4/D18-CfP-INT7 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben legkorábban 2025. január 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. 

 

Pályázó szervezetek egy pályázati fordulón belül több pályázatot is benyújthatnak. 

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen. 

A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolására a Transatlantic Foundation angol nyelvű online tájékoztató rendezvényt szervez, melynek időpontja 2024. július 15., 12:00 óra. A tájékoztató rendezvényen való részvételre az alábbi linken lehet regisztrálni. 

 

Értékelés 

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik: 

 • A pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzéseknek való megfelelés, a problémafelvetés és szükségletelemzés minősége és relevanciája a pályázati felhívás fényében. (10) 
 • A kitűzött célok és javasolt intézkedések megvalósíthatósága, a tervezett költségvetés költséghatékonysága. (5) 
 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége. (3) 
 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel, különös tekintettel az esetleges duplikációk elkerülésére. (3) 
 • A pályázó szervezet technikai és projektmanagement tapasztalata, kapacitása. (2) 
 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi – pozitív vagy negatív – tapasztalatok felhasználása. (2) 

Maximum pontszám: 25 pont 

További pontok érhetők el, amennyiben:  

 • A projektintézkedések végrehajtására vidéken (+2 pont), vagy megyeszékhelyeken (+1 pont) kerül sor. 

 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a Transatlantic Foundation által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények 2024. novemberében kerülnek feltöltésre a Transatlantic Foundation PROTEUS CERV projektjének honlapjára. A sikeres pályázókat a TF e-mailben közvetlenül is értesíti.  

E pályázat a Transatlantic Foundation PROTEUS (Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe) projektjének keretében kerül kiírásra. A PROTEUS az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) tagállamokat támogató programjának részeként valósul meg az Európai Bizottság társfinanszírozásában. A projekt nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a Transatlantic Foundation vállalja a felelősséget. 

Közzétéve: 2024. június 28.

Program Experts

Program Experts