Program leírás 

A társadalmak növekvő politikai polarizációja, valamint a mélyülő város-vidék és regionális törésvonalak alapvető hatással bírnak a demokratikus politika arculatára. Függetlenül attól, hogy hol élnek az országon belül, az állampolgárokat egyenlő jogok és esélyek illetik meg, valamint egyformán kell hogy részesüljenek a jó kormányzás eredményeiből is. Reflektálva e kihívásokra, a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe programja pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan, elsősorban jogvédő és antikorrupciós watchdog szervezetek és projektjeik támogatása, melyek célja tevékenységük kiterjesztése a nagyobb városi központokon túlra és jelenlétük erősítése a vidéki régiókban.    

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A támogatásra a demokratikus alapértékek, emberi jogok, valamint átláthatóság védelmében már tapasztalattal rendelkező, Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázhatnak rövid- és középtávú (4-12 hónap hosszúságú) projektekkel. A pályázható támogatás értéke $10,000 - $20,000

Előnyben részesülnek azok a társadalmi tudatosság növelését célul kitűző emberi jogi és antikorrupciós projektek, melyek:  

  • Helyi közösségek alulról jövő igényeire fókuszálnak vidéki régiókban; 

  • A helyi közösségek építését és mobilizációját tűzik ki célul a demokratikus részvétel, emberi jogok, korrupció elleni küzdelem vagy a jó kormányzás kérdései köré épülő projektek segítségével;  

  • Hidakat építenek és közös fellépésre mobilizálnak multietnikus közösségeken belül; 

  • Civil és watchdog szervezetek jelenlétének fenntartható struktúráit vagy hálózatait teremtik meg vagy terjesztik ki a nagy városi központokon kívül;   

  • Helyi emberi jogi vagy civil aktivistákat támogatnak vagy fenntartható hálózataikat segítik vidéki régiókban. 

Pályázati folyamat 

A pályázati űrlapok beküldésének határideje 2023. május 15.  A pályázatokat az [email protected] E-mail címre kell beküldeni.  Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben 2023. szeptember 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. Ha többet szeretne megtudni civil társadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen. 

 

Program Experts

Program Experts