Descrierea programului  

Nu există democrație fără cetățeni care cred în democrație și, prin urmare, nu există viitor pentru democrație fără a investi în generațiile viitoare de cetățeni care construiesc societăți democratice. Dezvoltarea atitudinilor și experiențelor democratice de bază în rândul tinerilor este extrem de importantă pentru a crea reziliență împotriva tendințelor antidemocratice, în contextul în care tendințe iliberale sunt în creștere în Europa Centrală, iar educației pentru democrație nu i se oferă suficientă importanță în programele oficiale. 

În acest context, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) al German Marshall Fund of the United States, lansează o cerere de propunere de priecte dedicată tinerilor și copiilor. Această oportunitate de finanțare își propune să sprijine organizațiile societății civile (ONGuri) din Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia să implementeze proiecte care încurajează implicarea activă a copiilor (14+ ani) și tinerilor în viața comunităților/societății în care trăiesc prin proiecte de educație pentru democrație și de participare comunitară. 

 

Eligibilitate  

Cererea de propuneri este deschisă organizațiilor societății civile și entităților non-profit din Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. ONGurile care își depun candidatura trebuie să demonstreze respectarea drepturilor și valorilor fundamentale pe care se întemeiază UE, precum și experiența în promovarea participării femeilor în procesele de luare a deciziilor din statele EU membre respective.  

Organizațiile care lucrează cu copii sau implică copii în activitățile lor trebuie să aibă, obligatoriu, o Politică de Protecție a copilului care respectă standardele naționale și internaționale în vigoare.

Persoanele fizice și entitățile cu scop lucrative NU sunt eligible.  

În cadrul acestei cereri de proiecte, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată cuprinsă între 6 și 18 luni, cu un buget cuprins între 10 000 EUR și 25 000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și între 10 000 EUR și 40 000 EUR pentru proiectele transfrontaliere. Cofinanțarea proiectelor sub formă de contribuții proprii sau alte granturi din afara UE este binevenită, dar nu obligatorie. Costurile administrative (utilități, contabilitate, management financiar etc) nu pot depăși 7 % din valoarea totală a grantului.  

Bugetul total disponibil al apelului este de 300 000 EUR. În funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor, TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile  

Tipuri de activități eligibile:  

 • Activități specifice educației pentru democrație și implicării comunitare, adaptate  vârstei participanților - copii peste 14 ani sau adulți tineri (18+) 

 • Promovarea proceselor democratice la nivel local pentru reprezentarea intereselor elevilor în școli și în afara acestora  

 • Crearea de rețele de grupuri democratice de tineret pentru coordonare, activități comune și dezvoltarea unei agende democratice comune  

 • Amplificarea vocii tinerilor activiști prin campanii online și offline 

 • Amplificarea vocii elevilor în procesul de luare a deciziilor legate de educație la nivel școlar, local, regional sau național 

 • Îmbunătățirea abilităților democratice și civice ale copiilor (14+ ani) și ale adulților tineri prin programe de voluntariat și stagii orientate spre dezvoltarea comunității 

Activitățile proiectului trebuie să aibă loc în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Activitățile transfrontaliere care implică alte țări din UE sau din afara UE pot fi, de asemenea, luate în considerare.  

Un accent deosebit trebuie acordat promovării și protecției drepturilor și valorilor în temeiul tratatelor UE și a Cartei drepturilor fundamentale, precum și pe o abordare care să includă egalitatea de gen în toate etapele implementării proiectului propus.  

Organizațiile care implică persoane sau grupuri din zone periferice sunt încurajate în mod special să aplice. 

 

Procesul de aplicare  

Propunerile de proiecte trebuie trimise [email protected] până la 1 noiembrie 2023, ora 24:00 (miezul nopții). Vă rugăm să utilizați referința apelului D2.9/D12-CfP-INT4 în subiectul e-mailului de candidatură. Veți primi un e-mail de confirmare la primirea cererii dvs. 

Pentru a trimite o propunere de proiect, organizațiile trebuie să completeze formularele de mai jos, în limba engleză sau într-una dintre limbile naționale.  

Numai propunerile depuse utilizând aceste formulare vor fi luate în considerare. Data de începere a proiectelor selectate nu poate fi mai devreme de 1 februarie 2024.  

Nu există nicio limită a numărului de cereri depuse și a apelurilor la care participă o organizație.  

Pentru a afla mai multe despre programul ECE de acordare a granturilor, sprijinul societății civile și activitatea de asistență pentru democrație, vă rugăm să vizitați https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe să ne trimiteți un e-mail la  [email protected]

O sesiune de informare pentru solicitanții de granturi a avut loc în data de 28 septembrie 2023. Puteți accesa înregistrarea video a sesiunii aici.  Prezentarea PowerPoint din sesiunea de informare este este disponibilă aici

 

Criterii de atribuire a proiectelor  

Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set standard de criterii care includ: 

 • Relevanța acțiunii (5 puncte) 

 • Descrierea problemelor, nevoilor, oportunităților și riscurilor (4 puncte) 

 • Fezabilitatea scopurilor, obiectivelor și planului de implementare (4 puncte) 

 • Sinergiile acțiunii propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri publice sau private, axate pe evitarea suprapunerii acestor acțiuni (3 puncte) 

 • Sustenabilitatea actiunii (3 puncte) 

 • Abordări inovatoare și lecții învățate (5 puncte) 

 • Strategie eficientă de sensibilizare/comunicare/advocacy (4 puncte) 

 • Calitatea planului de monitorizare și evaluare, inclusiv colectarea datelor (3 puncte) 

 • Capacitatea, cunoștințele organizatorice și expertiza tehnică a solicitantului (3 puncte) 

 • Angajamentul față de valorile și drepturile fundamentale ale UE (3 puncte) 

 • Relevanța și rentabilitatea costurilor acțiunii (5 puncte) 

Punctajul maxim al unei propuneri reușite este de 42 de puncte. Pragul de eligibilitate este de 25 de puncte. 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate de experți afiliați TF, într-o singură etapă. Informațiile privind rezultatele evaluării vor fi comunicate solicitanților și prezentate pe website-ul PROTEUS în ianuarie 2024.  

 

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.  

Publicat pe 1 septembrie 2023.  

 

 

Program Experts

Program Experts