Programleírás

Demokrácia nem létezhet demokraták nélkül, a demokrácia jövője pedig a demokraták új, fiatal generációinak kezében van. Épp ezért elengedhetetlen az alapvető demokratikus attitűdök és tapasztalatok kialakítása a fiatalok körében, hogy társadalmaink a jövőben ellenállóbbá válhassanak az anti-demokratikus, illiberális kihívásokkal szemben.

Reflektálva e kihívásokra, a Transatlantic Foundation (TF), együttműködve a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe programjával, pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan civil szervezetek és projektjeik támogatása, melyek célja fiatalok (14+) és fiatal felnőttek (18+) közügyek iránti érdeklődésének felkeltése, illetve közügyekben való részvételének előmozdítása demokratikus nevelés és részvételi projektek által.

 

Pályázó szervezetek, csoportok köre

A pályázatra Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett non-profit civil szervezetek pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek az alapvető emberi jogokkal és az Európai Unió alapértékeivel összhangban kell működniük és tapasztalattal kell rendelkezniük sérülékeny csoportok közéleti részvételének előmozdításában.  

A  projekttevékenységükbe gyermekeket bevonni kívánó pályázó szervezeteknek rendelkezniük kell a Keeping Children Safe - Child Safeguarding standards (Tudjuk biztonságban gyermekeinket - gyermekvédelmi szabványok) című dokumentumnak megfelelő gyermekvédelmi politikával.

Természetes személyek számára a pályázati források nem elérhetőek.

E pályázat keretében a Transatlantic Foundation rövid- és középtávú (6-24 hónap hosszúságú) projekteket támogat. A pályázható összeg 10 ezer – 25 ezer Euro az egy országon belül megvalósuló, illetve 10 ezer – 40 ezer Euro a több országra kiterjedő, partnerségben megvalósított projektek esetén.

A pályázathoz önrész biztosítása nem kötelező, de bátorítjuk a projektek társfinanszírozását. Európai Uniós források társfinanszírozás céljára nem használhatóak fel, projektek kettős uniós finanszírozása kizáró ok. Adminisztratív költségek (pl. közüzemi költségek, irodai eszközvásárlás, könyvelés és könyvvizsgálat, pénzügyi menedzsment) a támogatás összegének maximum 7%-át tehetik ki. 

A rendelkezésre álló pályázati keret 300 ezer Euro. A benyújtott pályázatok értékelésének függvényében a Transatlantic Foundation fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretet ne merítse ki és a fennmaradó forrásokat más pályázatok keretében hasznosítsa.    

 

Támogatott tevékenységek listája:

 • Életkornak megfelelő, részvételi alapú, demokratikus attitűdök kialakítását célzó projektek fiatalok (14+) vagy fiatal felnőttek (18+) számára
 • Diákok alulról jövő, önszerveződő demokratikus érdekképviseleti mozgalmainak támogatása iskolai és azon kívüli környezetben
 • Fiatalok demokratikus értékek mentén szerveződő csoportjainak és hálózatainak koordinálása, közös rendezvények szervezése, közös demokratikus agenda kialakítása
 • Online és offline kampányok fiatalok demokratikus követeléseinek társadalmi tudatosítása, demokratikus fiatal kezdeményezések hangjának felerősítése céljából
 • Diákok és fiatalok részvételének erősítése az oktatási intézményrendszert érintő döntéshozatali folyamatokban helyi, regionális és országos szinten
 • Fiatalok (14+) és fiatal felnőttek (18+) demokratikus attitűdjeinek és civil készségeinek erősítése közösségfejlesztő és más civil önkéntes és gyakornoki programok által   

A projektek fő tevékenységeinek végrehajtására az alábbi országok közül egyben vagy többen kell sort keríteni: Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Egyéb EU-tagállamokban végrehajtott kiegészítő programtevékenység nem kizáró ok.

A projektek végrehajtása során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió Szerződéseiben, valamint az EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapvető emberi jogokra, továbbá az EU alapértékeinek és a nemek közötti egyenlőség alapelvének védelmére és népszerűsítésére.

A Transatlantic Foundation különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak.

 

Pályázati Folyamat

A pályázatokat az [email protected] e-mail címen kell benyújtani 2023. november 1-én éjfélig.

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: D2.9/D12-CfP-INT4

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező:

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben legkorábban 2024. február 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges.

Pályázó szervezetek egy pályázati fordulón belül több pályázatot is benyújthatnak.

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.

A pályázat iránt érdeklődők egy online információs rendezvényen vehettek részt 2023. szeptember 28. -án. A rendezvényről készült felvétel itt, míg a PowerPoint prezentáció itt érhető el. 

 

Értékelés

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája (5 pont)
 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége (4 pont)
 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása (4 pont)
 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel (3 pont)
 • A projekt eredményeinek fenntarthatósága (3 pont)
 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása (5 pont)
 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte (4 pont)
 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége (3 pont)
 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata (3 pont) 
 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége (3 pont)
 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege (5 pont)

Sikeres pályázatok által elérhető maximális pontszám 42 pont. A projektek támogathatóságának alsó ponthatára 25 pont.

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a Transatlantic Foundation által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények 2024. január 31-ig feltöltésre kerülnek a Transatlantic Foundation PROTEUS CERV projektjének honlapjára. A sikeres pályázókat a TF e-mailben közvetlenül is értesíti.

 

E pályázat a Transatlantic Foundation PROTEUS (Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe) projektjének keretében kerül kiírásra. A PROTEUS az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) tagállamokat támogató programjának részeként valósul meg az Európai Bizottság társfinanszírozásában. A projekt nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a Transatlantic Foundation vállalja a felelősséget.

Közzétéve: 2023. szeptember 1.

Program Experts

Program Experts