Programleírás

Mindenkit azonos jogok illetnek meg faji, nemzeti vagy etnikai származásától, szexuális orientációjától vagy fogyatékosságától függetlenül, ezért az esélyegyenlőség biztosítása alapvető kérdés minden demokratikus társadalomban. Ennek ellenére politikai és társadalmi kihívások rendszeresen gördítenek akadályokat a kisebbségek és sérülékeny csoportok politikai döntéshozatali folyamatokban történő arányosabb és aktívabb részvétele elé, ami gyakran messzemenő negatív következményekkel jár a mindennapi életükben.

Reflektálva e kihívásokra, a Transatlantic Foundation (TF), együttműködve a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe programjával, pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan, elsősorban kisebbségi jogvédő civil szervezetek és projektjeik támogatása, melyek célja a kisebbségek és sérülékeny csoportok nyilvános társadalmi vitában és demokratikus folyamatokban való aktívabb részvételének támogatása.  

 

Pályázó szervezetek, csoportok köre

A pályázatra Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett non-profit civil szervezetek pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek az alapvető emberi jogokkal és az Európai Unió alapértékeivel összhangban kell működniük és tapasztalattal kell rendelkezniük sérülékeny csoportok közéleti részvételének előmozdításában.  

Természetes személyek számára a pályázati források nem elérhetőek.

E pályázat keretében a Transatlantic Foundation rövid- és középtávú (6-24 hónap hosszúságú) projekteket támogat. A pályázható összeg 10 ezer – 25 ezer Euro az egy országon belül megvalósuló, illetve 10 ezer – 40 ezer Euro a több országra kiterjedő, partnerségben megvalósított projektek esetén.

A pályázathoz önrész biztosítása nem kötelező, de bátorítjuk a projektek társfinanszírozását. Európai Uniós források társfinanszírozás céljára nem használhatóak fel, projektek kettős uniós finanszírozása kizáró ok. Adminisztratív költségek (pl. közüzemi költségek, könyvelés és könyvvizsgálat, pénzügyi menedzsment) a támogatás összegének maximum 7%-át tehetik ki. 

A rendelkezésre álló pályázati keret 300 ezer Euro. A benyújtott pályázatok értékelésének függvényében a Transatlantic Foundation fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretet ne merítse ki és a fennmaradó forrásokat más pályázatok keretében hasznosítsa.    

 

Támogatott tevékenységek listája:

 • Társadalmi tudatosságot növelő vagy oktatási projektek a sérülékeny csoportok aktívabb társadalmi szerepvállalásának előmozdítására;
 • Sérülékeny csoportok társadalmi vitákban, politikai döntéshozatali folyamatokban, valamint a szakpolitikai folyamatok ellenőrzésében való részvételének előmozdítása innovatív megoldások által helyi, regionális vagy országos szinten;
 • Új társadalmi célcsoportok vagy aktivisták mobilizálása, új társadalmi igényekre történő reflektálás a projekt által;
 • Célcsoport mobilizálása fenntartható módon;
 • Különböző típusú civil szereplők közti együttműködés előmozdítása, a demokratikus szereplők közötti hálózatok erősítése.

A projektek fő tevékenységeinek végrehajtására az alábbi országok közül egyben vagy többen kell sort keríteni: Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Egyéb EU-tagállamokban végrehajtott kiegészítő programtevékenység nem kizáró ok.

A projektek végrehajtása során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió Szerződéseiben, valamint az EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapvető emberi jogokra, továbbá az EU alapértékeinek és a nemek közötti egyenlőség alapelvének védelmére és népszerűsítésére.

A Transatlantic Foundation különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak.

 

Pályázati Folyamat

A pályázatokat az [email protected] e-mail címen kell benyújtani 2023. november 1-én éjfélig.

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: D2.8/D10-CfP-INT3

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező:

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben legkorábban 2024. február 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges.

 

Pályázó szervezetek egy pályázati fordulón belül több pályázatot is benyújthatnak.

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.

A pályázat iránt érdeklődők egy online információs rendezvényen vehettek részt 2023. szeptember 28. -án. A rendezvényről készült felvétel itt, míg a PowerPoint prezentáció itt érhető el. 

 

Értékelés

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája (5 pont)
 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége (4 pont)
 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása (4 pont)
 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel (3 pont)
 • A projekt eredményeinek fenntarthatósága (3 pont)
 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása (5 pont)
 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte (4 pont)
 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége (3 pont)
 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata (3 pont) 
 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége (3 pont)
 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege (5 pont)

Sikeres pályázatok által elérhető maximális pontszám 42 pont. A projektek támogathatóságának alsó ponthatára 25 pont.

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a Transatlantic Foundation által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények 2024. január 31-ig feltöltésre kerülnek a Transatlantic Foundation PROTEUS CERV projektjének honlapjára. A sikeres pályázókat a TF e-mailben közvetlenül is értesíti.

E pályázat a Transatlantic Foundation PROTEUS (Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe) projektjének keretében kerül kiírásra. A PROTEUS az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) tagállamokat támogató programjának részeként valósul meg az Európai Bizottság társfinanszírozásában. A projekt nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a Transatlantic Foundation vállalja a felelősséget.

Közzétéve: 2023. szeptember 1.

Program Experts

Program Experts