Program leírás

A demokratikus nevelés kulcsszerepet játszik a pluralizmus, demokratikus részvétel és befogadó társadalom értékeinek megerősítésében és továbbadásában, különösen a fiatalabb generációk esetében, és ezáltal hozzájárul a demokratikus társadalmak ellenállóképességének megerősítéséhez a populizmus és autoriter tendenciák jelentette kihívásokkal szemben. A politikától való távolmaradás és a demokratikus értékekkel szembeni közömbösség alapvetően meghatározza a közép-európai társadalmak hétköznapjait. Épp ezért alapvető fontosságú, hogy a fiatalok felfedezzék, a változás kulcsa a kezükben van, képesek pozitív irányba alakítani az őket érintő közügyeket és saját társadalmi környezetüket, és egy olyan aktív részvételi attitűdöt alakítsanak ki a közügyekkel szemben, mely egész életük során elkíséri őket.

Reflektálva e kihívásokra, a German Marshall Fund of the United States (GMF) Engaging Central Europe (ECE) programja pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan civil szervezetek és projektjeik támogatása, melyek célja állampolgárok és fiatalok demokratikus állampolgári készségeinek fejlesztése, részvételi attitűdjeinek erősítése, valamint demokratikus folyamatokban való részvételük támogatása.

Pályázó szervezetek, csoportok köre

A támogatásra a demokratikus nevelés és a fiatalok társadalmi részvételének elősegítése területén már tapasztalattal rendelkező, Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek pályázhatnak rövid- és középtávú (4-12 hónap hosszúságú) projektekkel. A pályázható támogatás értéke $10,000 - $25,000

Előnyben részesülnek a pályázatok, melyek:

 1. Alapvető demokratikus értékek, mint szabadság, egyenlőség, pluralizmus, részvétel, befogadás, civil aktivizmus, politikai felelősség és elszámoltathatóság oktatását és előmozdítását szolgálják;
 2. Előmozdítják a tény- és érvalapú kritikai gondolkodást, továbbá a hagyományos és szociális média csatornáin fogyasztott hírek kritikus elemzéséhez szükséges készségekkel vértezik fel a projekt célcsoportját;
 3. Bátorítják és támogatják a fiatalok demokratikus folyamatokban való állampolgári részvételét, hozzásegítik őket, hogy megtalálják saját ügyeiket és hogy képesek legyenek azoknak hangot adni a saját közösségeiken és a társadalmon belül is;
 4. Interaktív és részvételi alapú oktatási módszereket, továbbá a tanulási folyamatot elősegítő kreatív megoldásokat alkalmaznak;
 5. Partnerséget alakítanak ki helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és közösségi vezetőkkel.

A GMF Engaging Central Europe programja különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak.

 

Pályázati folyamat

A pályázatokat az [email protected] E-mail címre kell beküldeni.

Pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség. A beérkező pályázatokat egy szakértői panel három körben bírálja el az alábbi ütemterv szerint:

 • Beérkezési határidő: 2024. január 15. / Eredményhirdetés: 2024. február 15.
 • Beérkezési határidő: 2024. március 15. / Eredményhirdetés: 2024. április 15
 • Beérkezési határidő: 2024. június 15. / Eredményhirdetés: 2024. július 15

A pályázati projektek időtervének elkészítése során kérjük vegyék figyelembe a fenti határidőket. A beérkezési határidő elmulasztása esetén a pályázat automatikusan a következő ciklusban kerül elbírálásra. 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező:

Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: INT 3 – Demokratikus nevelés

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben legkorábban 2024. március 15-től kezdődik a január 15-ig benyújtott pályázatok, május 15-től a március 15-ig benyújtott pályázatok, és szeptember 1-től a június 15-ig benyújtott pályázatok esetében. Indokolt esetben eltérés lehetséges.

Egy pályázó szervezet több pályázatot is benyújthat egy elbírálási kör során.

Önrész biztosítása a pályázó szervezetek részéről nem szükségszerű, de pozitív elbírálás alá esik. A pályázati támogatás keretében elszámolt adminisztratív költségek (pl. közüzemi költségek, könyvelés, pénzügyi menedzsment) aránya nem haladhatja meg a támogatás (grant) összegének 7%-át.

A sikeres pályázó szervezetekkel a German Marshal Fund of the United States támogatási szerződést (grant agreement) köt. A GMF fenntartja a jogot a támogatás végső összegének meghatározására a benyújtott pályázatok számának, minőségének, és az értékelési folyamat eredményének a fényében.

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.

 

Értékelés

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:

 • A pályázati felhívásban megfogalmazott célkitűzéseknek való megfelelés, a problémafelvetés és szükségletelemzés minősége és relevanciája a pályázati felhívás fényében. (10)
 • A kitűzött célok és javasolt intézkedések megvalósíthatósága, a tervezett költségvetés költséghatékonysága. (5)
 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége. (3)
 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel, különös tekintettel az esetleges duplikációk elkerülésére. (3)
 • A pályázó szervezet technikai és projektmanagement tapasztalata, kapacitása. (2)
 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi – pozitív vagy negatív – tapasztalatok felhasználása. (2)

Maximum pontszám: 25 pont

További pontok érhetők el, amennyiben:

 • A projektintézkedések végrehajtására vidéken (+2 pont), vagy megyeszékhelyeken (+1 pont) kerül sor.

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a GMF által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények a beérkezési határidőt követő egy hónapon elteltével kerülnek fel a GMF Engaging Central Europe program CEBRICS honlapjára. Ezzel párhuzamosan a pályázók e-mailben is értesítést kapnak pályázat eredményéről.

A pályázati felhívás angol és magyar nyelvű verziói közti bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű verzió az irányadó.

E pályázat a GMF Engaging Central Europe program keretében futó CEBRICS projektjének keretében kerül kiírásra, mely az Amerikai Egyesült Államok Fejlesztési Ügynökségének (USAID) finanszírozásában valósul meg. A projekt nem feltétlenül tükrözi a USAID hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a GMF ECE vállalja a felelősséget.