A politikából való kiábrándulás és a kormányzattal szembeni csökkenő bizalom általános jelenség Európa szerte, így Közép-Európában is. Az átláthatóság hiánya, nyitott és hatékony kormányzás gyengesége, valamint a politikusok és közfeladatot ellátó személyek elszámoltathatóságának nehézségei alacsony szintű állampolgári részvételt és a közügyekkel szembeni érdektelenséget, apátiát eredményeznek. 

Reflektálva e kihívásokra, a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe (GMF ECE) programja pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan civil szervezetek támogatása, melyek az aktív állampolgári részvétel elősegítéséért dolgoznak és a közügyekben való online vagy offline részvétel új, innovatív formáit teremtik meg helyi, regionális vagy országos szinten.  

 

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A támogatásra Magyarországon bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak rövid- és középtávú (4-12 hónap hosszúságú) aktív állampolgári részvételt előmozdító projektekkel. A pályázható támogatás értéke $10,000 - $25,000

Előnyben részesülnek a pályázatok, melyek: 

 • A közügyekben való részvétel új, innovatív offline vagy online formáit teremtik meg 

 • A politikai döntéshozatal vagy közpénzek felhasználásának ellenőrzésére irányuló online eszközöket vagy offline formákat teremtenek 

 • Erősítik a társadalmi célcsoportjaik képességét a kollektív cselekvésre 

 • Hozzájárulnak a demokratikus elszámoltathatóság, átláthatóság, és a nyílt, jó kormányzás értékeiről zajló széleskörű, kritikus társadalmi párbeszédhez  

 • Megújítják vagy erősítik a politikai vagy közéleti részvételt helyi, regionális vagy országos szinten 

 • A politikai részvétellel kapcsolatos új, erősödő igényekre reagálnak  

 

Értékelés 

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik: 

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája 

 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége  

 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása 

 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel 

 • A project eredményeinek fenntarthatósága 

 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása 

 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte 

 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége 

 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata   

 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége 

 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege 

A GMF ECE egyedi esetekben kikéri a pályázatban megnevezett referenciaszemélyek vagy szervezetek pályázóval kapcsolatos véleményét.    

 

Pályázati folyamat 

A pályázati űrlapok beküldésének határideje 2023. június 30.  

A pályázatokat az [email protected] E-mail címre kell beküldeni. 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a GMF Engaging Central Europe programjának szakértői értékelik. A pályázók a pályázati eredményekről 2023. augusztus 31-ig kapnak értesítést. A sikeres pályázókkal a German Marshall Fund of the United States támogatási szerződést köt. 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben 2023. október 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. 

Ha többet szeretne megtudni civil társadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen.